กฏหมายก่อสร้างหรือดัดแปลงบ้าน

กฏหมายที่ควรรู้เมื่อจะทำการก่อสร้างบ้านหรือดัดแปลงบ้าน

เจ้าของบ้านหลายท่านอาจสงสัยว่า หากจะทาสีบ้านใหม่ เปลี่ยนประที่เสีย หรือปูพื้นห้องน้ำใหม่ ต้องยื่นอนุญาตก่อนลงมือทำหรือไม่ ?

โดยจะมีข้อกฏหมายควบคุมอาคารกำหนดไว้ว่า สิ่งใดที่ไม่ถือว่าเป็นการดัดแปลงอาคาร ซึ่งสิ่งที่จะทำนั้นไม่ถือเป็นการดัดแปลง ตามที่กฏหมายกำหนดไว้ ก็ไม่ต้องขออนุญาต

การกระทำที่ไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคาร

  1. หากต้องการเปลี่ยนโครงสร้างอาคาร สามารถทำได้ โดยวัสดุที่ใช้ต้องเป็นวัสดุชนิดเดิม ขนาดเท่าเดิม และจำนวนเท่าเดิม ยกเว้น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคาร ที่เป็นโครงสร้าง คศล.(คอนกรีตเสริมเหล็ก) หรือโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ต้องขออนุณาต
  2. หากต้องการเปลี่ยนส่วนที่ไม่ใช่โครงสร้าง  เช่น ผนัง ผ้าเพดาน และประตูหน้าต่าง ต้องใช้วัสดุชนิดเดิม หรือวัสดุชนิดอื่นที่ไม่เป็นการเพิ่มน้ำหนัก และสิ่งที่เปลี่ยนนั้นต้องมีน้ำหนักไม่มากกว่าของเดิม 10 %
  3. หากต้องการปรับเปลี่ยนต่อเติม ส่วนที่ไม่ใช่โครงสร้าง ต้องไม่ทำให้น้ำหนัก ตรงจุดนั้นเพิ่มมากกว่าของเดิมเกิน 10% เช่น การติดป้าย
  4. หากต้องการลดหรือเพิ่มพื้นที่ของบ้าน เช่นการต่อเติมระเบียง ที่รวมแล้วไม่เกิน 5 ตรม. โดยไม่มีการเพิ่มเสาหรือคาน สามารถกระทำได้
  5. หากต้องการลด หรือเพิ่มพื้นที่หลังคาบ้าน ที่รวมแล้วไม่เกิน 5 ตรม. โดยไม่มีการเพิ่มเสาหรือคาน สามารถกระทำได้

สังเกตุหรือไม่ว่ากฎหมายจะเน้นไปเรื่องของความแข็งแรง และความปลอดภัยของโครงสร้าง ไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักมากเกินไป นั้นก็เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยหรือเพื่อนข้างเคียง

การที่เขียนว่า สามารถทำได้โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาต ไม่ได้หมายความว่าทุกเรื่องเจ้าของบ้านจะสามารถทำเองได้ทันที เพื่อความปลอดภัยควารปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนลงมือทำ


Comments

comments

You may also like...