น้ำพริกนรกสูตร 1

สูตรน้ำพริก ชุดที่ 2_Page_02

เครื่องปรุง

พริกแห้ง 10 เม็ด

พริกขี้หนูแห้ง 20 กรัม

ปลากรอบ 1 ถวย

หอมแดง 10 หัว

กระเทียม 5 หัว

มะขามเปยกสับละเอียด 1/ 2 ถวย

เกลือ 1 ชอนโตะ

วิธีทํา

1. คั่วพริกแห้ง และพริกขี้หนูแห้ง หอมะขามเปยกเผาไฟพอสุก

2. คั่วปลากรอบ เผาหอม กระเทียม แกะเปลือกออก

3. โขลก พริกคั่ว มะขาม ปลากรอบ หอม กระเทียม และเกลอจนละเอียดเขากันดี

4. ใสกระปุกเก็บไวรับประทานไดนาน หรือพกติดตัวไวรับประทานเมื่อเดินทางไกล


Comments

comments

You may also like...