การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์

การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์

 • บำบัดเพื่อให้สิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมดีขึ้น
  • ลดปริมาณน้ำเสีย เช่น เพิ่มประสิทธิภาพการล้าง
  • การนำกลับมาใช้ประโยชน์โดยตรง เช่น นำน้ำซักล้างนำกลับมาใช้มากกว่า 1 ครั้ง
  • การนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น การนำเศษหมูไปเป็นอาหารปลา หรือตากให้แห้งนำไปเป็นปุ๋ย
  • การบำบัด  มีตะแกรงดักเก็บเศษเนื้อและขน มีบ่อดักไขมัน ผ่านบ่อบำบัดน้ำเสีย
 • ลักษณะน้ำเสียในโรงฆ่าสัตว์
  • มีไขมันจากขบวนการ
  • มีเศษเนื้อและขน
  • มีเศษมูลสัตว์
  • ถ้ามีการจัดการที่ดี น้ำเสียที่ต้องบำบัดจะมีภาระไม่มาก
 • น้ำที่จะเข้ามาในระบบบำบัดน้ำเสีย ก่อนปล่อยสู่ภายนอก
  • น้ำเสียจากขบวนการฆ่าสัตว์ เช่น น้ำล้างซาก น้ำล้างคาก
  • น้ำจากครัวเรือน เช่น น้ำใช้ล้างเครื่องมือ

 ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย ที่สามารถประยุกต์ใช้กับโรงฆ่าสัตว์ มีดังนี้

 1. ระบบบ่อบำบัด
 2. ระบบบ่อหมักไร้อากาศ
 3. ระบบแบบบึงประดิษฐ์

การปฏิบัติการใช้น้ำภายในโรงฆ่าสัตว์

 1. แยกน้ำฝน และน้ำที่มีความสกปรกน้อยออกจากระบบบำบัดน้ำ
 2. มีที่ดักการเก็บเศษเนื้อ เศษขน ลิ่มเลือด ขยะ เช่น ตะแกรงดักขยะเลือดอาจนำไปต้ม เพื่อขาย หรือเป็นอาหารสัตว์
 3. มีบ่อดักไขมัน
 4. มีบ่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมัน

บ่อดักไขมัน

 

บ่อดักไขมัน

ควรมีบ่อดักไขมันก่อนปล่อยน้ำเสียจากโรงฆ่าหมูออกสู่การบำบัด

 

 

การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในโรงฆ่าสัตว์

1.ระบบบ่อบำบัด

 • นิยมใช้มากที่สุด เพราะก่อสร้าง และจัดการได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก แบ่งเป็น บ่อรับน้ำเสีย และบ่อหมักโดยไม่ใช่ออกซิเจน
  • ข้อดี จะทำให้สารอินทรีย์ มีการสลายได้ดี มีตะกอนเกิดน้อย
  • ข้อเสีย มีกลิ่นเหม็น ใช้เวลานาน มากกว่า 20 วัน การบำบัดในบ่อนี้จะได้ 50 – 60%
 • ความลึกของบ่อ ควรมากกว่า 2.5 ลิตร นิยม 4 – 5 เมตร สังเกตจะมีฟองแก๊สผุดขึ้นจากบ่อ

 

ระบบบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์

ระบบบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์

ระบบบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์

2.ระบบบ่อบำบัดผสม

 • มีจุลินทรีย์ที่ต้องการออกซิเจน และไม่ใช้ออกซิเจน ความลึก ประมาณ 1 – 2.5 เมตร ระยะการเก็บกักนานมากกว่า 7 วัน
 • จุลินทรีย์ที่ต้องการออกซิเจน มีสาหร่ายเป็นตัวผลิตออกซิเจนในบ่อ ความลึก ประมาณ 0.3 – 1 เมตร ระยะการเก็บกักนานกว่า 5 วัน

บำบัดในบ่อนี้จะได้ 80 – 95%

 

ระบบบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์ แบบโดม

 

ระบบบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์

3.ระบบก๊าซชีวภาพของหน่อยบริการก๊าซชีวภาพ

 • ขั้นตอนที่ 1 เป็นการย่อยสลายสารอินทรีย์ในบ่อหมักช้าแบบราง จะแยกน้ำเสียส่วนใสออกจากัน ส่วนข้นจะถูกชักกากนำไปทำเป็นปุ๋ย ส่วนใสจะนำไปยังบ่อหมักใช้เวลา 20 – 30 วัน
 • ขั้นตอนที่ 2 เป็นการย่อยสลายในบ่อหมักเร็วแบบ UASB จะย่อยสลายส่วนใสที่มีสารอินทรีย์ละลายอยู่
 • ชั้นตอนที่ 3 จะเป็นการบำบัดขั้นหลัง เนื่องจากน้ำที่ผ่านการบำบัดยังมีค่า BOD COD ไม่ผ่านเกณฑ์ จึงต้องมีบ่อบำบัดธรรมชาติ โดยอาศัยการทำงานของพืช สาหร่ายและแบคทีเรีย ช่วยก่อนออกสู่ภายนอก

 

ระบบบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์

4.ระบบไอโอก๊าซแบบบ่อคลุม

แบบนี้จะคล้ายบ่อหมักไร้อากาศทั่วไป แต่จะมีตัวกลางสำหรับให้แบคทีเรียเกาะ เช่น อิฐดินเผา เม็ดเซรามิค เม็ดพลาสติก หรือเศษขวดน้ำแต่การเลือกตัวกลางต้องระวังการอุดตัน และง่ายต่อการทำความสะอาดจึงควรเลือกตัวกลางที่เบา ลอยน้ำได้ มีความพรุน และมีพื้นที่ผิวสัมผัสค่อนข้างสูง

 

 

การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในโรงฆ่าสัตว์

5.ระบบบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติ

 • ระบบบึงประดิษฐ์ บึงประดิษฐ์ ประกอบด้วยบ่อดินที่น้ำไหลซึมลงดิน ได้น้อย จะมีอยู่หลายบ่อต่อเนื่อง มีพืชชนิดต่างๆขึ้นมากมาย เช่น ต้นธูปฤาษี กก ส่วนต้นจะเจริญขึ้นจากพื้นดินใต้น้ำมีใบไม้เป็นแผ่นตัวกลางให้จุลินทรีย์ เกาะ และเป็นตัวกรองและดูดซับสารบนเปื้อนต่างๆในน้ำเสีย
 • ระบบบึงพืชลอยน้ำ คล้ายบึงประดิษฐ์ แต่เป็นพืชลอยน้ำ ได้แก่ จอก แหน และผักตบชวา แต่ไม่ได้เกิน 60% ของพื้นที่ผิวน้ำ

Comments

comments

You may also like...