ผนังทึบ หรือ ช่องเปิด ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดิน เท่าไหร่

ผนังทึบ หรือ ช่องเปิด  ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดิน ช่องเปิด หมายถึง ส่วนหนึ่งส่วนใดที่น้ำ อากาศ ของแข็ง และแสง สามารถผ่านได้โดยตรงเช่น ปะตู หน้าต่าง ระเบียง ช่องลม ช่องแสง และบล็อกแก้ว

ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับระยะร่นของช่องเปิดจากเขตที่ดินมีดังนี้

กรณีที่บ้านอยู่ต่างจังหวัด

1. อาคารที่สูงไม่เกิน 9 เมตร

ผนังหรือระเบียงต้องห่างจากเขตที่ดิน 2 เมตร

2. อาคารที่สูงเกิน 9 เมตรแต่ไม่เกิน 23 เมตร

ผนังหรือระเบียงต้องห่างจากเขตที่ดิน 3 เมตร

กรณีที่บ้านอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

สำหรับชั้น 2 ลงมาหรือสูงไม่เกิน 9 เมตรผนังหรือระเบียงต้องห่างจากเขตที่ดิน 2 เมตร

สำหรับชั้น 3 ขึ้นไปหรือสูงเกิน 9 เมตรผนังหรือระเบียงต้องห่างจากเขตที่ดิน 3 เมตร

กรณีที่จะสร้างเป็นผนังทึบสามารถสร้างหาจากเขตที่ดิน 0.5 เมตรแต่หากจะน้อยกว่า 0.5 เมตรอาคารที่สร้างต้องสูงไม่เกิน 15 เมตรและหากจะสร้างเป็นดาดฟ้าต้องก่อผนังทึบสูงจากดาดฟ้า 1.8 เมตร และต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง


Comments

comments

You may also like...