พรบ.ควบคุมอาคาร

ทำไมต้องมีกฎหมายควบคุมอาคาร

เบื้องต้นลองคิดภาพดูนะครับ ถ้าไม่มีการควบคุมอาคารเลย ใครคิดจะสร้างอะไรก็ได้  สร้างแบบไหนก็ได้ สูงเท่าไหร่ก็ได้ ใช้วัสดุอะไรก่อสร้างก็ได้ ไม่แน่ใจความปลอดภัยและไม่มาตรฐาน แบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับ ส่วนอาคารทุกๆ 5 ปี จะต้องมีการตรวจสอบใหญ่ 1 ครั้ง และในแต่ละปีต้องมีการตรวจสอบย้อย อีก 1 ครั้ง และผู้ที่จะตรวจสอบได้จะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมโยธาธิการและผังเมือง อาคารที่ควรได้รับการตรวจสอบ ได้แก่

  1. อาคารสูง
  2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
  3. อาคารชุมชน
  4. อาคารมหรสพ
  5. โรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป
  6. สถานบริการตามกฎหมาย ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป
  7. อาคารชุด หรือ อาคาร อยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป
  8. โรงงานทุกประเภทที่มีความสูงมากกว่า 1 ชั้น และพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป
  9. ป้ายโฆษณาที่สูงมากกว่าพื้นตั้งแต่ 15 เมตร ขึ้นไป

update กฎหมายควบคุมอาคารใหม่ทั้งหมด
ประกอบด้วย พรบ.และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ
มี pdf 57 file ขนาดประมาณ 14 mb

 

link download http://ouo.io/Q037i

 

 


Comments

comments

You may also like...