ราคาประเมินค่าก่อสร้าง ปี 2559

 

ราคาประมาณค่าก่อสร้าง ถือ เป็น ราคามาตรฐานเพื่อไม่ให้ ผู้ว่าจ้าง และ ผู้ปฎิบัติงาน เกิดความได้เปลี่ยน หรือเสียเปรียบกัน

ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ

link download : http://nilaya-group.com/wp-content/uploads/2016/07/ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร-พ.ศ.2559.pdf


Comments

comments

You may also like...