ออกแบบบ้านอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน ตอนที่ 1

ออกแบบบ้านอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน ตอนที่ 1

  • ปลูกต้นไม้ทรงสูงเพื่อยังแสงอาทิตย์ โดยที่จะต้องให้มีกระแสลมเย็นพัดผ่านใต้พุ่มใบ ในความเร็วที่เหมาะสม ทำให้ลดอุณหภูมิภายนอกใกล้บริเวณบ้าน และป้องกันลมพัดที่แรงเกินไป ควรปลูกต้นไม้ทางทิศตะวันตก และทิศให้ เพราะแดดจะร้อนมากในช่วงบ่าย และส่วนใหญ่ 8 เดือนในประเทศไทย พระอาทิตย์ จะอ้อมใต้
  • ควรเลือกชนิดต้นไม้ที่เหมาะสม  สำหรับใช้เป็นร่มเงาที่มีอยู่ตามท้องถิ่น เช่น ต้นปีบ ต้นอินทนิล ต้นสุพรรนิกา การเลือกต้นไม้ตามท้องถิ่นจะทำให้ดูแลได้ง่าย สามารถลดการใส่ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และการดูรักษา
  • สร้างบรรยากาศตามหลัก ภูมิสถาปัตย์ เช่น ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกหญ้า ทำน้ำตกจะลอง
  • ถ้าตัวบ้านด้านที่ร้อนมากๆ ถมดินบริเวณผนังบางส่วน ให้ต่ำกว่าระดับดิน  ความเย็นจากดิน จะช่วยลดความร้อนลงได้มาก พร้อมทั้งปลุกพืชคุมดิน ด้วย
  • ในกรณีที่มีพื้นที่จำกัด หรือชอบธรรมชาติ แนะนำให้ปลูกไม้เลื้อย หรือไม้ดัด  ตามระเบียงรั้ว  เพื่อลดลมร้อนพัดผ่านเข้าต้วบ้าน  และลดความแรงของแสงแดดที่ส่งผิวอาคาร
  • ทำรางน้ำและท่อระบายน้ำจากหลังคา และส่วนระบบสุขาภิบาลภายในบ้านให้เหมาะสม เพื่อป้องกันความชื้นที่อาจเกิดขึ้นกับตัวบ้าน แล้วเลือกน้ำดีไปรดน้ำต้นไม้ได้

Comments

comments

You may also like...