แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

รายการประกอบแบบ

รายละเอียดพื้น

 • พื้น คสล. ผิวหน้าขัดหยาบ
 • พื้น คสล. ผิวหน้าปูด้วยกระเบื้อง ขนาด 0.30 x 0.30 m
 • พื้น คสล. ห้องน้ำ ผิวหน้าปูด้วยกระเบื้อง ขนาด 0.20 x 0.20 m
 • พื้น คสล. ผิวหน้าปูด้วยกระเบื้องแกรนิต ขนาด 0.30 x 0.30 m
 • พื้น คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวหน้าขัดมัน

รายละเอียดผนัง

 • ผนังก่อิฐมอญครึ่งแผ่น ฉาบเรียบทาสี
 • ผนังไม้ฝาฌอร่า 1″ x 6″ เคร่าเหล็ก 50 x 25 x 2.3 mm @ 0.60 m
 • ผนังก่ออิฐมอญ ผิวหน้าบุด้วยกระเบื้องขนาด 0.20 x 0.20 m

รายละเอียดฝ้าเพดาน

 • ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 9 มม (ชนิดมีฟลอยด์) ฉาบเรียบ/ทาสี
 • โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 m
 • ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 9 มม (ชนิดกันชื้น) ฉาบเรียบ/ทาสี
 • โครงเคร่า T-BAR @ 0.60 m
 • ฝ้าเพดานไม้ระแนง 1/2″ x 4″ เคร่าไม้ 1 1/2″ x 3″ @ 0.60 m

หมวดโครงสร้าง

 1. งานโครงสร้างหลักเป็น คสล. ตามที่ระบุในแบบ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามวิศวกร
  1. งานโครงสร้างปูนซีเมนต์สำเร็จรูปใช้มาตรฐานของ c – pac หรือ ปูนของ TPI แต่ต้องมีผลับรองคอนกรีตด้วย
  2. งานคานคอดิน คานชั้นสอง คานหลังคา เสา พื้นห้องน้ำกำหนดให้ใช้กำลังอัดที่ 240 ksc ขึ้นไป ด้วยต้องทำการแจ้งให้วิศวกร ผู้ควบคุมงานก่อนการจองคอนกรีตทุกครั้ง
  3. งานพื้นสำเร็จรูปกำหนดให้ใช้คอนกรีตกำลังอัดที่ 210 ksc
  4. ห้ามใช้คอนกรีตผสมเอง ในกรณีงานคอนกรีตตั้งแต่ 2 ลบ.ม. ขึ้นไป
  5. กรณีเทคอนกรีตในปริมาณที่น้อยกว่า 2 ลบ.ม. และจำเป็นที่จะต้องผสมเอง ให้ใช้ปูนซีเมนถุง ตราอินทรีย์ เพชร เท่านั้น โดยใช้อัตราส่วนผสมที่วิศวกรกำหนด
  6. งานเทคอนกรีต topping ผิวหน้าพื้นชั้น 1 ใช้คอนกรีตสำเร็จรูป TPI ปูนซีเมนต์ปอตแลนด์ประเภทที่ 1 ตราอินทรีย์ เพชร
 2. งานก่ออิฐ ฉาบปูน ใช้ปูนตราอินทรีย์แดงในงานก่ออิฐ สำหรับปูนฉาบให้ใช้ปูนตรงเสือ หรือ นกอินทรีย์ทองเท่านั้น
 3. งานเหล็กเสริมคอนกรีตกำหนดให้ใช้เหล็กเส้น บลส BSI หรือ เหล็กที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า แต่ต้องมีผลทดสอบรับรองด้วยทุกครั้ง
 4. เหล็กรูปพรรณที่จะนำมาทำโครงสร้างหลังคาต้องแจ้งวิศวกรผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนทำการพ่นสี หรือทาสีกันสนิม
 5. สำหรับเสาต้องทำการบ่มด้วยการใช้พลาสติกพันโดยรอบ หรือใช้น้ำยาบ่มคอนกรีต
 6. งานพื้นสำเร็จรูปต้องทำการเชื่อมกลาง และร้อยเหล็กในลักษณะที่ถูกต้อง แข็งแรงโดยการเชื่อม
 7. การวาง sleev ท่อในตำแหน่งที่ถูกต้องตามแบบ หรือตามรายการแก้ไขใหม่
 8. งานมุมหลังคากระเบื้อง c-pac monior ต้องทำการมัดด้วยลวดขาวทุกแผ่น

แปลน แบบบ้าน 2 ชั้น

หมวดงานสี

 • สีของนิปปอน เลือกสีตามแบบ

หมวดงานพื้น

 • ใช้กระเบื้องของ cotto

หมวดงานสุขภัณฑ์

 • ใช้สุขภัณฑ์ของ cotto สีขาว

 

แปลนไฟฟ้า แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

หมวดงานระบบไฟฟ้า

 • เดินระบบไฟฟ้า แบบร้อยท่อฝังในผนัง โดยเดินระบบ ground และใช้ท่อร้อยสายไฟฟ้าสีเหลืองหรือสีเทา ตามมาตรฐานของการไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และอุปกรณ์หลอดใช้ของฟิลลิปส์ หน้ากากใช้ของ bticino แท้
 • ในกรณีขอมิเตอร์ 15 (45) 1 เฟส เดินร้อยท่อฝังผนัง สายเมนเดินร้อยท่อฝังดิน ใช้สายไฟของ NYY 16 ทองแดงแล้วทิ้งสายไฟไว้ที่หัวงูเห่าเท่านั้น
 • กระดิ่งไฟฟ้า ใช้ของ bitibino
 • สายโทรทัศน์ใช้สาย RG6
 • ลักษณะของการเดินสายไฟฟ้าร้อยในท่อเหนือฝ้า ต้องเดินแนบท้องพื้น หรือข้างคานโดยใช้ camp รัดในลักษณะที่เรียบร้อย

 

รูปด้านของแบบบ้านหลังนี้

หมวดระบบประปา

 • ระบบประปาใช้ท่อของยี่ห้อท่อน้ำไทย, ตราช้าง, หรือ  poly อุปกรณ์ข้อต่อข้องอใช้ของท่อน้ำไทย
 • น้ำยาประสานท่อใช้ของท่อน้ำไทย
 • ท่อน้ำประปาท่อหลัก ใช้ท่อ ขนาด 3/4″
 • ท่อน้ำประปาทั่วไปหรือต่อเข้าสุขภัณฑ์ ใช้ท่อ ขนาด 1/2
 • ท่อน้ำทิ้ง flow drain ใช้ท่อขนาด 2″ ลาดเอียง 1 ต่อ 1000 ปลายท่อลงบ่อพัก
 • ท่อน้ำโสโครก flow drain ใช้ท่อขนาด 4″ ลาดเอียง 1 ต่อ 1000
 • ท่อระบายอากาศใช้ท่อขนาด 1″ ติดโดยใช้ camp รัดไว้กับผนังรั้วด้านหลังบ้าน
 • ท่อระบายระหว่างบ่อพักใช้ท่อซีเมนต์ใยหินขนาด 6″ ลาดเอียง 1 ต่อ 500
 • ข้อต่อที่ตะต่อเข้ากับก๊อกน้ำให้ใช้ข้อต่อเหล็ก หรือข้อต่อ PVC ชนิดเกลียวในทองเหลือง ฝังในผนัง
 • กรณีติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดิน ให้ดูรายละเอียดของรูปแบบ ที่มาพร้อมกับวัสดุใช้สำหรับการทำฐานรองรับถัง และคอนกรีตรัดฝาถัง
 • กรณีติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดิน จะต้องทำการติดตั้งปั้มน้ำให้ใช้ได้ทั้ง 2 ระบบ
 • โดยดูรายละเอียดที่แนบมาพร้อมวัสดุ
 • ก๊อกสนามใช้ของยี่ห้อ sanwa ชนิดเสียบสายยางเท่านั้น
 • สำหรับท่อที่เดินใต้ฝ้าต้องทำการรัด และแขวนด้วย hanger ปรับระดับ โดยตัวแรกห่างจากจ้อต่อ 0.30 m ตัวต่อไปห่างออกไป 1.50 m
 • ต้องมีการทดสอบรอยต่อของท่อโดยใช้การอัดความดัน 100 psi ในระยะเวลา 1 ชั่วโมง

รูปตัด แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

linkdownload auto cad files : https://mega.nz/#!yIdhwZzb!2m1AKUsk8UNNXzGxKtLGknZQ_6Gk_7QNd-XHGLBuyt0

please follow us : https://www.facebook.com/NiLaYa/


Comments

comments

You may also like...