แบบสถาปัตย์ ร้านอาหาร 2 ชั้น โครงสร้าง H-beam files Auto cad

แบบสถาปัตย์ ร้านอาหาร โครงสร้าง H-beam files Auto cad 
รายการประกอบแบบ

 

 • + 0.00 แสดงระดับถนนหน้าโครงสร้าง และระดับพื้นดินบริเวณที่ก่อสร้างอาคาร
 • + 0.25 ระดับพื้นชานหน้าโครงการ
 • + 0.30 ระดับพื้นอาคารชั้น 1
 • + 3.30 ระดับพื้นอาคารชั้น 2
 • + 6.30 ระดับยอดผนังสูงสุด
 • + 8.00 ระดับยอดหลังคาสูงสุด

รายการวัสดุพื้น

 • พื้นกรุแผ่นปาร์เก้ไม้ ขนาดและรูปแบบระบุภายหลัง
 • พื้นระเบียง ไม้เทียม
 • พื้นทั่วไปกรุหน้าด้วย แกรนิสโต้ 60 x 60 cm

รายการประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม

 • ผนังที่กว้างและสูงเกิน 2 เมตรจะต้องทำเอ็น คศล. ทั้งทางตั้งและทางนอน
 • ผนังที่หยุดลอยทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ที่ไม่ชนท้องคาน จะต้องมีเอ็น คสล. โดยใช้เหล็ก 2-RB 6 mm. @ 0.15 m. เทปิดรวมถึงผนังที่หยุดเหนือฝ้าเพดานด้วย
 • เสาเอ็นและทับหลัง คศล. จะต้องมีรอบวงกบและประตูหน้าต่าง โดยใช้เหล็ก 2-RB 6 mm. @ 0.15 m.
 • แนวผนังที่ชนกันจะต้องมีเสาเอ็น คสล. ทุกจุดห้ามก่ออิฐสลับแผ่น สำหรับผนังที่ชนเสา คสล.ให้ฝังเหล็กหนวดกุ้ง RB 6 mm. ยาว 0.30 เมตร และยึดด้วยน้ำยายึดคอนกรีต
 • บริเวณรอบต่อระหว่างผนังก่ออิฐกับเสา คาน เสาเอ็น และทับหลัง ต้องใช้ลวดกรงไก่กว้าง 15 เซนติเมตร ซึงคร่อมตอกยึดโดยตะปูคอนกรีตเสริมขนาดเล็ก
 • การวางผังท่อสายไฟท่อน้ำไว้กับผนังสามารถใช้ขอเหล็กขูดออกตามแนว  หรือเครื่องตัดไฟฟ้า เป็นร่องแนวลึก 2 แนว ขนานกันแล้วสกัดออก ทั้งนี้ไม่ควรลึกเกิน 1 ใน 3 ของความหนาของผนัง
 • กรณีที่ทำการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ และท่อน้ำไว้ก่อน ให้ก่อผนัง ห่างจากแนวท่อเล็กน้อย แล้วอุดด้วยปูนทรายกรณีที่ช่องใหญ่กว่า 5 เซนติเมตรให้เทคอนกรีตตลอดแนวท่อ หากเป็นท่อขนาดเล็กให้ใช้วิธีบากก้อน แล้วติดทับด้วยสวดตาข่ายขนาดขนาดกว้างไม่ต่ำกว่า 20 เซนติเมตร  ตลอดแนวก่อนทำการฉาบ
 • ก่อนก่ออิฐผนังต้องแช่อิฐในน้ำไว้ก่อน 1 คืน การฉาบปูนต้องราดน้ำผนังให้ชุ่ม 1 คืน ก่อนฉาบและในวันฉาบจริง
 • หลังจากฉาบปูนเสร็จแล้วให้ราดน้ำผนังให้ชุ่มต่อไปอีก 5 วัน
 • ปูนฉาบให้ใช้ทรายละเอียดเป็นส่วนผสมโดยร่อนผ่านตะแกร่ง  ตามมาตราฐาน วสท. และต้องไม่มีรอยร้าวเมื่อเสร็จงาน
 • ปูนก่อและปูนฉาบของอิฐมอลเบาต้องใช้ ปูนสำหรับงานฉาบ และงานก่อโดยเฉพาะของอิฐมอลเบาเท่านั้น ห้ามนำปูนฉาบที่ตกลงพื้น หรือผสมทิ้งไว้เกิน 1 ชั่วโมงมาใช้
 • ปูนก่อและปูนฉาบอิฐมวลเบาต้องใช้ ปูนสำหรับงานฉาบ และงานก่อโดยเฉพาะของอิฐมวลเบาเท่านั้น ห้ามนำปูนฉาบที่ตกลงพื้น หรือผสมทิ้งไว้เกิน 1 ชั่วโมงมาใช้
 • กระเบื้องทุกแผ่นต้องแช่น้ำก่อนปู
 • ผนังยิปซั่มบอร์ดหนา 12 มม. ยึดด้วยโครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี ที่มีความหนาอย่างน้อย 0.52 มม. และมีขนาด หน้าตัดอย่างน้อย 76 x 32 มม. ทั้งโครงคร่าว ตัวตั้งและตัวนอน ระยะห่างโครงคร่าวไม่เกิน 60 เซนติเมตร
 • โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี จะต้องได้ระดับ ไม่แอ่น ไม่โก่ง หรือตกท้องช้าง จะต้องแข็งแรงตามมาตรฐาน วสท.
 • สำหรับพุกที่ใช้ ยึดกับโครงสร้างอาคาร หรือพื้นควรเป็นพุกเหล็ก EXPANSION BOLT
 • แนวแผ่นยิบซั่มและแนวฉาบจะต้องเรียบสนิท ได้ระดับสม่ำเสมอ

 

งานฐานราก

 • ขนาดความลึกของฐานราก ตามที่กำหนดไว้ในแบบ ต้องได้รับรองจากวิศวกรโครงสร้าง และผู้ควบคุมงาน
 • ฐานราก และโครงสร้างทั่วไป เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด
 • ระบบกำนัดปลวดให้ทำการป้องกันแมลงมดปลวกด้วยสารเคมีและกรรมวิธีที่ผู้ผลิตแนะนำ ของผู้เชี่ยวชาญ Preventive Soil Treatment Chilordane

งานโครงสร้าง

 • ปูนซีเมนต์ ใช้ปอร์ตแลน ประเภทที่ 1 เช่น ตราช้าง ตราเพขร คอนกรีตต้องมีกำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 210 ksc ทรงลูกบาศก์มาตรฐานที่มี อายุ 28 วัน
 • ทราย ต้องเป็นทรายน้ำจืด มีเม็ดหยาบ คม แข็งแกร่ง สะอาด และปราศจากวัตถุอื่นเจือปน
 • หิน ต้องแข็ง ไม่เปราะง่าย สะอาด ต้องล้างให้สะอาดก่อนใช้เสมอ
 • น้ำ สะอาด ปราศจาก กรด ด่าง น้ำมัน และ สารอินทรีย์อื่นๆ
 • แบบหล่อคอนกรีต ต้องตั้งให้ได้ศูนย์ แนว ระดับ และขนาดตามที่ระบุในแบบ จะต้องประกอบด้วยไม้เคร่า ค้ำยัน และอื่นๆ เพื่อความแข็งแรงของแบบ ป้องกันการรั่วออกจากศูนย์
 • การถอดแบบ แบบข้างทางแนวดิ่ง ถอดหลังจากเทได้ 48 ชั่วโมง แบบท้องคาน หรือพื้นทางแนวนอน ถอดได้หลังจากเท 14 วัน
 • ผสมคอนกรีต จะต้องให้คอนกรีตเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน และถุกต้องตามหลักวิชาช่าง ห้ามนำตอนกรีตที่ผสมแล้วเกิน 30 นาทีมาใช้ก่อสร้าง
 • การเทคอนกรีต ต้องใช้เครื่องเขย่าคอนกรีต เพื่อให้คอนกรีตแน่นทุกครั้ง
 • การบ่มของคอนกรีต ต้องใช้เครื่องเขย่าคอนกรีต เพื่อให้คอนกรีตแน่นทุกครั้ง
 • การบ่มคอนกรีต ระหว่างที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัว ต้องปกคลุมไม่ให้ถูกแสงแดด และป้องกันไม่ให้คอนกรีตได้รับความกระทบกระเทือน เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว ต้องให้คอนกรีตชุ่มน้ำอยู่ตลอดเวลา
 • เหล็กเสริม ใช้เหล็กมาตรฐาน อุตสาหกรรม ดังนี้
  • เหล็กลมชนิดธรรม เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร หรือ 9 มิลลิเมตร ใช้เหล็กเกรด mild steel SR-24
  • เหล็กข้ออ้อยขนาดตั้งแต่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร ขึ้นไป ใช้เหล็กเกรด  high tensile sr-30
  • การต่อเหล็ก ระยะทาบไม่น้อยกว่า 50 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางช่วงคาน และพื้น
  • การต่อในคาน และพื้น เหล็กล่างให้ต่อที่จุดรองรับ เหล็กบนให้ต่อกลางช่วงคาน หรือพื้น
  • คานยื่น หรือพื้นยื่น ห้ามต่อเหล็กต้องใช้เหล็กยาวตลอด ความยาวที่กำหนด หรือไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร ฝังในคาน หรือเสา
 • หมวดงานเหล็กรูปพรรณ
  • เหล็กโครงสร้างรุปพรรณ Mild steel ที่รับประกัน ต่ำสุดไม่น้อยกว่า 2,400
  • การเก็บเหล็กรูปพรรณทั้งที่ประกอบแล้วและยังไม่ได้ประกอบ จะต้องเก็บไว้บนพื้นยกเหนือพื้นดิน  จะต้องรักษาเหล็กให้ปราศจากฝุ่น ไขมัน และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ และต้องระวังรักษาไม่ให้เหล็กเป็นสนิม
  • รายละเอียดในการต่อ ให้เป็นไปตามที่ระบุในแบบทุกประการ ตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
  • การเจาะ ตัด หรือกดทะลุให้เป็นรู ต้องทำตั้งฉาก กับผิวของเหล็ก ห้ามขยานรูด้วยความร้อยเป็นอันขาด รูจะต้องเรียบร้อย ไม่มีรอยขาดแหว่ง ขอบรูซึ่งคม และยื่นเล็กน้อย อันเกิดจากการเจาะด้วยสว่าน ให้ขจัดออกให้หมดด้วยเครื่องมือลบมุม 2 มม. ช่องเปิดอื่นๆ นอกจากที่ระบุไว้ในแบบ ให้จัดทำแบบเพื่อขออนุมัติจากวิศวกร จากรูสลักเกลียวจะต้องเสริมแหวนเหล็ก ซึ่งมีความหนาไม่น้อยกว่า ความหนาขององศ์อาคารนั้น
 • การเชื่อม
  • ให้เป็นไปตามมาตรฐาน AWS สำหรับการเชื่อมในงานก่อสร้างอาคาร
  • ผิวหน้าที่จะทำการเชื่อมจะต้องสะอาดปราศจากสะเก็ดกร่อน ตะกรัน สนิม ไขมัน สี และวัตถุแปลกปลอมอื่นๆ ที่จะทำให้เกิดผลเสียต่อการเชื่อมได้
  • ในระหว่างการเชื่อม จะต้องยึดชิ้นส่วนติดกันให้แน่น เพื่อผิวแนบสนิทสามารถอุดได้โดยง่าย
  • หากสามารถปฏิบัติได้ให้พยายามเชื่อมในตำแหน่งที่ราบ
  • ให้วางลำดับการเชื่อมให้ดีเพื่อหลีกเลี่ยงการบิดเบี้ยว และหน่อยแรงตกค้างในระหว่างการเชื่อม
  • ในการเชื่อมแบบชน จะต้องเชื่อมในลักษณะที่จะให้ได้งานสมบูรณ์ โดยไม่ให้กระเปาะตะกรันขังอยู่ ในกรณีนี้อาจใช้วิธีการลบมุมตามขอบ หรือ backing plates ก็ได้
  • ชิ้นส่วนที่จะเชื่อมต่อแบบทาบ จะต้องวางให้ใกล้ชิดกันที่สุดเท่าที่จะมากได้ และไม่ว่ากรณีใดจะต้องห่างกันไม่เกิน 6 มม.
  • ช่างเชื่อม จะต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญเท่านั้น และเพื่อเป็นการพิสูจน์ ถึงความสามารถ จะมีการทดสอบความสามารถของช่างเชื่อมทุกคน
 • งานพื้น Floor Work
  • งานพื้นทุกชนิดผู้รับจ้างจะต้องจัดทำด้วยฝีมือปราณีต ได้ระดับ ได้แนว ได้ฉาก และจะต้องใช้ช่างฝีมือที่มีประสบการณ์ในด้านนี้โดยตรง
  • ก่อนการเทคอนกรีตทุกครั้ง ต้องให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ จำนวน ขนาด ตำแหน่ง ระดับ และวิธีการผูกเหล็กให้ถูกต้องตามแบบ
  • เหล็กเสริม และคอนกรีตที่ใช้ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุในแบบ ถ้าไม่ระบุอย่างน้อยต้องยื่นเอกสารแสดง มอก. ก่อการก่อสร้างทุกครั้ง
  • การเทพื้น Topping ของหพื้นขัดมัน หรือพื้นใดก็ตามพื้นนั้นๆ จะต้องเรียบสม่ำเสมอกัน ทั้งผืนและไม่มีแอ่งสูงต่ำ
  • ในกรณีพื้น คสล. ที่เป็น slab on ground พื้นส่วนนั้นจะต้องถมทราย ราดน้ำชุ่มอัดแน่นอย่างน้อย 50 เซนติเมตร หรือเต็มหน้าคาน หรือตามที่ระบุในแบบ และปูพลาสติกชนิดหนากันความชื้นก่อนผูกเหล็กเทคอนกรีต (แผ่นพลาสติกใช้เฉพาะภายในอาคารส่วนที่มีหลังคาคลุมเท่านั้น)
  • วิธีการปูกระเบื้อง หินอ่อน หินแกรนิต หรือวัสดุปูพื้นทุกชนิด จะต้องได้แนตรงกันตลอดทุกด้าน
  • มุมกระเบื้องที่บิ่น หรือแตกร้าว ห้ามนำมาใช้ปู กระเบื้องที่ต่อเข้ามุม 45 จะต้องมีคิ้ว PVC โดยรอบผนังกระเบื้องที่หยุดลอยจะต้องฉาบปูนด้านบน (นากจากในแบบระบุเป็นอย่างอื่น)
 • งานผนัง Wall Work
  • ผู้รับจ้างจะต้องหาช่างที่มีฝีมือในการก่อผนังมาทำงานเท่นั้น
  • การก่อผนังอิฐมอญ จะต้องได้แนวทั้ง แนวตั้งและแนวนอน ความหนาของปูนก่อจะต้องได้มาตรฐาน ห้ามนำเศษอิฐพักมาก่อผนังเป็นอันขาด
  • การก่อผนังอิฐมอญ จะต้องก่อด้วยวิธีสลับแนวระหว่างแถวชั้นบนถัดไป  ก่อให้ได้แนวทั้งแนวตั้ง และแนวนอน โดยต้องขึงแนวก่อทุกครั้ง ป้ายรอยต่อโดยรอบก้อนด้วยปูนก่อหนา 2-3 มม. และใส่ปูนก่อให้เต็มตลอดแนว ไม่มีโพรง โดยไม่ต้องตอกแผ่นเหล็กใดๆ
  • ผนังที่กว้างและสูงเกิน 2 เมตร จะต้องทำเอ็น คสล. ทั้งทางตั้งและทางนอน
  • ผนังที่หยุดลอยทั้งแนวนอน และแนวตั้ง ที่ไม่ชนท้องคาน จะต้องมีเอ็น คสล. โดยใช้เหล็ก 2-RB 6 mm. @ 0.15 m. เทปิดรวมถึงผนังที่หยุดเหนือฝ้าเพดานด้วย

งานฝ้าเพดาน

 • วิธีการติดตั้งฝ้าเพดาน จะต้องทำตามกรรมวิธีผู้ ผลิต ต้องไม่มีมุมฝ้าเพดาน ที่แตกหรือบิ่น
 • แนวแผ่นยิบซั่ม และแนวฉาบจะต้องเรียบสนิท ไม่เป็นคลื่นลอน ได้ระดับตามแบบ
 • โครงเคร่าทุกชนิดจะต้องได้ระดับ ไม่แอ่น ไม่โก่ง หรือตกท้องช้าง จะต้องแข็งแรงตามมาตรฐาน วสท.
 • สำหรับพุกที่ใช้ ยึดกับโครงสร้างอาคาร หรือพื้น ควรเป็นพุกเหล็ก expansion bolt
 • ตำแหน่งการเจาะช่องต่างๆ บนฝ้าเพดาน ให้ปรึกษาสถาปนิก หรือผู้ควบคุมงานก่อน
 • ควรจะต้องมีการเดินสายไฟ และกำหนดตำแหน่งของดวงโคมก่อนที่จะปิดแผ่นยิปซั่มบอร์ด เพื่อป้องกันไม่เจาะฝ้าในภายหลังจะทำให้เห็นรอบบนฝ้าได้

งานหลังคา roof work

 • หลังคามุง กระเบื้องลอนคู่ ตราช้าง หลังคาโรงรถ มุงแผนโพลีคาร์บอเนต
 • โครงหลังคาเหล็ก ต้องทาสีกันสนิมอย่างน้อย 1 ครั้ง
 • หากหลังคาเกิดรอยรั่ว หรือเปื้อนน้ำปูนมาก ต้องเปลี่ยนใหม่
 • ใต้กระเบื้องหลังคาให้ปูแผ่นฟอยล์สะท้อนความร้อนของซีแพคโมเนีย
 • บนฝ้าเพดานให้ปูฉนวนกันความร้อน stay cool หนา 7.5 เซนติเมตร
 • หากแผ่นฟอยส์สะท้อนความร้อน และฉนวนกันความร้อนฉีกขาด ให้ซ่อมแซมด้วยเทปอลูมิเนียมฟอยล์
 • ควรเว้นฉนวนกันความร้อน ห่างจากจุดที่มีการติดตั้งดวงไฟดาวไลท์ ประมาณ 3 นิ้ว
 • การติดตั้งรางระบายน้ำต้องมีความลาดเอียงอย่างน้อย 1:1000
 • ทางลงของท่อระบายน้ำฝน ปล่อยลงใกล้กับท่อระบายน้ำ หรือ พื้นแข็ง หากเป็นสวนควรใช้ก้อนหินเล็กๆ วางบริเวณนั้น

งานสี PAINT WORK

 • สีทารองพื้นผนังภายนอก สีรองพื้นปูนใหม่ ใช้ 4 season ของ TOA
 • สีทารองพื้นผนังภายใน สีรองพื้นปูนใหม่ ใช้  4 season ของ TOA
 • สีทาผนังภายนอก 4 season ของ TOA
 • สีทาผนังภายใน 4 season ของ TOA
 • สีทาเชิงชายไม้คอนวูด 4 season ของ TOA
 • สีรองพื้นน้ำยารักษาเนื้อไม้ Sadolin wood Preserver  หรือเทียบเท่า
 • สีทาพื้นไม้ภายใน Sadolin Samba หรือเทียบเท่า สีระบุภายหลัง
 • สีทาประตูไม้ Sadolin Classic (กึ่งด้าน) หรือเทียบเท่า สีระบุภายหลัง
 • สีรองพื้นกันสนิม Ping Chromate Primer 61162

การทาสี

 • ทาสีตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตทุกขั้นตอนทุกขั้นตอน
 • ผนังปูนจะต้องเรียบและห้องสนิท ปราศจากคราบฝุ่นละออง และไขมัน
 • ก่อนทาสีจริงจะต้องทาด้วยสีรองพื้นก่อน 1 ครั้ง แล้วจึงทาทับสีจริงอีกอย่างน้อย 2 ครั้ง การทาสีทับแต่ละครั้งจะต้องให้สีที่ทาครั้งก่อนแห้งสนิทก่อน
 • การทาสีแต่ละครั้ง ทิ้งระยะอย่างน้อย 3 ชั่วโมง และห้ามทาสีในขณะที่มีอากาศชื้น
 • ผู้รับจ้างจะต้องนำสีที่สั่งเข้ามาใช้ในอาคารเก็บให้เป็นที่ เพื่อตรวจสอบได้ว่าผู้รับจ้าง นำสีใหม่และแท้มาใช้ในโครงการจริงจึงจะทาสีส่วนอื่นๆต่อไปได้
 • ผู้รับจ้างจะต้องทาสีตัวอย่าง 1 ห้องให้สถาปนิกผู้ออกแบบ หรือเจ้าของงาน อนุมัติก่อน
 • การทาสีส่วนที่เป็นเหล็กจะต้อง ทำความสะอาดผิวโลหะนั้นให้ปราศจากสนิม ทารองพื้นด้วยสีกันสนิมแล้วจึงทาด้วยสีน้ำมันอีก 2 ครั้ง หรือสีพ่นอุตสาหกรรมตามความเหมาะสมหน้างาน
 • ผู้รับจ้างจะต้องศึกษาการทาสีกับแบบแปลนการก่อสร้างก่อนการเสนอราคารับเหมา ในกรณีเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะอ้างเหตุผลว่า รูปแบบแปลนไม่ชัดเจน ไม่ได้คิดราคา ไม่ได้เป็นอันขาด และสำนักงานออกแบบสามารถแก้ไข แบบแปลนกรณีขัดแย้งกันบนพื้นฐานความถูกต้องประกอบการพิจารณา

งานประตูหน้าต่าง Door, Window Work

 • รายละเอียดประตู หน้าต่าง ขนาดบาน และวัสดุ ชนิด ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ให้ดูจากแบบขยายประตูหน้าต่าง
 • บานประตู หน้าต่างไม้ วงกบไม้ จะต้องไสให้เรียบ ไม่มีเสี้ยน ไม่มีตา และการเข้าไม้จะต้องสนิท และได้มุมได้ฉาก ไม้บานประตูหน้าต่าง จะต้องไม่มีตาไม้

งานสุขภัณฑ์ Sanitary ware work

 • รายละเอียดสุขภัณฑ์ ดูจาก ตารางแสดงรายละเอียดสุขภัณฑ์ ให้เจ้าของบ้านเป็นผู้เลือกซื้อ
 • สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ทั้งหมด สี รุ่น ดูรายการประกอบแบบ และเปลี่ยนแปลงได้ตามความพอใจของเจ้าของบ้าน
 • และสถาปิกผู้ออกแบบเป็นผู้ระบุโดยยิน พื้นจากสีขาวเป็นหลัก
 • งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ดูจากแบบขยายห้องน้ำ และงานสุขาภิบาล
 • อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำอื่นๆ เช่นสตอปวาล์ว, ท่อน้ำทิ้งแบบพีแทร็ป, สายน้ำดี – น้ำรอน และตะแกรงน้ำทิ้งที่พื้น ชนิดกันกลิ่น จัดซื้อและติดตั้งโดยผู้รับเหมา

 

สัญญาลักษณ์ต่างๆในแบบ

 

ผังพื้นร้านอาหารชั้น 1

 

ผังพื้นร้านอาหารชั้น 2

รูปด้านร้านอาหาร

รูปด้านร้านอาหาร

รุปตัดร้านอาหาร

 

รายการประกอบแบบไฟฟ้า

 1. ขอบเขต
  1. ผู้รับจ้างต้องจัดหา ติดตั้งและทดสอบเครื่องอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ระบบสื่นสาร ระบบสัญญาและอื่นๆ ซึ่งติดตั้งภายใน และภายนอก อาคารดังแสดงไว้ในแบบ และข้อกำหนด เพื่อให้ใช้งานได้สมบูรณ์ และถูกต้องตามความประสงค์ของเจ้าของบ้าน
  2. ผุ้รับจ้างจะต้องทำ shop drawing เสนอต่อผู้ว่าจ้าง เพื่อขออนุมัติตลอดระยะเวลาการก่อสร้างดดย shop drawing จะต้องแสดงรายละเอียดการติดตั้ง และอุปกรณ์ตามสภาพความเป็นจริงของสถานที่ ที่ติดตั้งโดยผู้รับจ้างจะต้องจัดส่ง shop drawing ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อที่ผู้ว่าจ้างจะได้มีเวลาตรวจสอบอนุมัติได้ทัน การที่ผู้รับจ้าจัดทำแบบ shop drawing ล่าช้า หรือมีระยะเวลาในการตรวจสอบไม่มีเพียงพอจะถือเป็นสาเหตุในการเรียกร้องเวลา หรือ้างว่าเป็นปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้างไม่ได้
  3. ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่าง หรือเอกสารแสดงรายละเอียด ทางด้านเทคนิคของวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการติดตั้งให้กับผู้ว่าจ้างตรวจสอบ และอนุมัติก่อน
 2. ข้อกำหนดทั่วไป
  1. ท่อร้อยสายไฟฟ้า
   1. กำหนดให้ใช้ท่อ EMT ตามมาตรฐาน มอก.216-2524 เดินลอยเหนือฝ้าเพดาน หรือฝังผนัง (หรือตาม spec)
   2. กำหนดให้ใช้ท่อ HDPE สำหรับฝังใต้ดิน (ถ้ามี)
   3. ท่อโลหะอ่อน (Flexiblemetallic concouit) เป็นท่อโลหะอ่อนที่ใช้ร้อยสายไฟฟ้าเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการสั่นสะเทือน หรืออุปกรณ์ที่อาจมีการเคลื่อนย้ายบ้าง เช่น มอเตอร์โคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นต้น ท่อที่ใช้สถานที่ชื้นแฉะและนอกอาคารต้องใช้ชนิดกันน้ำ การติดตั้งใช้งานโดยทั่วไปให้เป้นไปตามข้อกำหนดใน NECARTICLE 350
  2. สายไฟฟ้าแรงต่ำ
   1. โดยทั่วไปให้ใช้สายไฟฟ้าแรงต่ำที่มีตัวนำเป็นทองแดงหุ้มด้วยฉนวน Polyvinyl chloride (PVC) สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ 750 โวลท์ และทนอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า 70 องศาเซนเซียส ตาม มอก. 11-2531
   2. สายไฟฟ้าที่ใช้ร้อยในท่อโลหะ หรือ wireway โดยทั่วไปกำหนดให้ใช้เป็นสายไฟฟ้าตัวนำแกนเดี่ยว Single core ตาม มอก 11-2531
   3. สายไฟฟ้าที่กำหนดให้ใช้ฝันดินโดยตรง หรือเดินใน Underground duct ทั้งแบบตัวนำแกนเดียว และตัวนำหลายแกน (multi-core) ต้องเป็นสายไฟฟ้าที่หุ้มด้วยฉนวน PVC อย่างน้อย สองชั้น ตาม มอก. 11-2531, NYY-N  หรือ NYY-GRD แล้วแต่กรณี
  3. โคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ ตามที่กำหนดในแบบ
  4. สวิทซ์และเต้ารับไฟฟ้า
   1. สวิทซ์ไฟฟ้าโดยทั่วไปให้เป็น Heavy duty,Tumble Quiet Type ขนาด Ampere Rating  ของสวิทซ์ต้องไม่น้อยกว่า 10 แอมแปร์ 250 โวลท์ แบบติดกันกับผนังบนกล่องเหล็กซุป Galvanized ขนาดที่เหมาะสมกับจำนวนสวิทซ์
   2. เต้ารับไฟฟ้าโดยทั่วไปต้องเป็นแบบมีขั้วแบบมีสายดินในตัว ใช้ได้ทั้งขาเสียบแบบกลม และแบบแบนขนาด Ampere Rating ของเต้ารับต้องไม่น้อยกว่า 10 แอมแปร์ 250 โวลท์
   3. Cover Plate ของสวิทซ์ และเต้ารับไฟฟ้ากำหนดให้เป็นชนิดพลาสติกสีขาว (หรือ ตาม Spec)
  5. ตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ
   1. ตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำผลิตขึ้นตามมาตรฐาน VDE, IEC, NEMA หรือ ANSI สำหรับระบบไฟฟ้า 380/220 Volt3 Phase 4 wire 50h Hz มีคุณสมบัติตามความต้องการของ NEC CODE ARTICLE 384 และมีคุณสมบัติ/ลักษณะที่การไฟฟ้าท้องถิ่นยอมรับให้ใช้งานได้

ผังไฟฟ้าแบบสถาปัตย์ ร้านอาหารชั้น 1

 

ผังไฟฟ้าแบบสถาปัตย์ ร้านอาหารชั้น 2

 
linkdowload auto cad files : https://mega.nz/#!6NUWHQLD!BFYDb48bo0Xxn1LmBtGePx33Nig_OSa5YWatETxnvBE

linkdowload sketchup files : http://ouo.io/7CyyiD

 


Comments

comments

You may also like...