แบบ บ้าน ชั้น เดียว 11 x 8.8 เมตร 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 รับแขก 1 ครัว Free sketchup and Autocad

แบบ บ้าน ชั้น เดียว Luxury house 3 bedroom 2 toilet 1 livingroom 1 kitchen

แบบ บ้าน ชั้น เดียว โครงสร้าง คสล. (คอนกรีตเสริมเหล็ก) แปลนบ้าน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 รับแขก 1 ครัว เนื้อที่ประมาณ 97 ตารางเมตร ค่าก่อสร้าง 1,200,000 บาท

 

แปลนหลังคา เป็นโครงเหล็ก

 1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีผีมือและความชำนาญ มีระบบควมคุมคุณภาพ ในการก่อสร้างงานโครงสร้างเหล็ก และงานโลหะ ตามที่ระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ
 2. งานโครงสร้างเหล็ก ให้รวมถึงการจัดหาโรงงานที่ได้มาตรฐาน และได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน
 3. การกอง หรือเก็บวัสดุจะต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และเอาใจใส่ต่อการป้องกันสนิทที่เกิดขึ้น
 4. การประกอบ และติดตั้งโครงสร้างเหล็ก เพื่อให้ได้ตามที่ระบุในแบบ จะต้องมีการเผื่อความโก่งของ โครงสร้างนั้นๆ ด้วยกรรมวิธี หรือการคำนวณของผู้รับจ้างเอง และภายในการควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญของผู้รับจ้าง
 5. ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างเหล็ก โลหะ และวัสดุประกอบอื่นๆ พร้อมทั้งข้อมูลทางเทคนิค และผลทดสอบจากสถาบันที่กำหนดไว้ ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการสั่งซื้อ
 6. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบขยาย และรายละเอียดต่างๆ วิธีการติดตั้ง ขั้นตอนการทำงานให้ผู้ควบคุมงาน พิจารณาอนุมัติก่อนการตัด และประกอบ
 7. ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพงาน พร้อมเสนอวิธีการทดสอบ หากพบภายหลังว่างานก่อสร้างโครงสร้างเหล็กไม่มั่นคง แข็งแรง หรือมีข้อบกพร่อง โดยจะต้องจัดหาทีมงาน หรือที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์เป้นที่ยอมรับของผู้ว่าจ้าง

รูปด้าน

รูปด้าน

ความหมายของคอนกรีตที่หุ้มเสริม แบบ บ้าน ชั้น เดียว  3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

 1. ปูนซีเมนต์ ใช้ปูซีเมนต์ปอร์ดแลน ประเภท 1 เช่น ตราช้าง ตราเพชร โดยมีปริมาณ ปูนซีเมนต์ ไม่น้อยกว่า 325 กก./ลบ.ม.
 2. คอนกรีต ต้องมีกำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 210 กก./ตร.ซม. จากการทดสอบแท่งมาตราฐานที่อายุ 28 วัน ตามมาตรฐาน มอก. 20-2527
 3. เหล็กเสริม เหล็กเสริมขนาดเล็กกว่า 12 มม. ใช้เหล็กชั้น SR24 กำลังจุดครากไม่น้อยกว่า 2400 กก/ตร.ซม. ตามมาตรฐาน มอก.20-2527 เหล็กเสริมขนาดใหญ่กว่า 12 มม. ใช้เหล็กข้ออ้อย SD30 กำลังจุดครากไม่น้อยกว่า 3,000 กก./ตร.ซม
 4. เหล็กรูปพรรณ ให้ใช้เหล็ก A36 กำลังจุดครากไม่น้อยกว่า 2400 กก/ตร.ซม. ลวดเชื่อมไฟฟ้า E70 และมีกำลังแรงดึงอย่างน้อย 4920 กก/ตร.ซม.
 5. มาตราฐานการก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม และมาตรฐาน วสท.
 6. การแก้ไข และเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องแจ้งให้วิศวกรผู้ออกแบบทราบก่อนทุกครั้ง
  1. ระดับที่ระบุในแบบโครงสร้างเป็นระดับที่มีการลดระดับจากการตกแต่งผิวเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นผู้รับจ้างจะต้องทำระดับ ในระหว่างการก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องตามแบบสถาปัตยกรรม
  2. ระยะและแนวระดับที่ไม่ได้ระบุ ให้ยึดถือตามแบบสถาปัตยกรรม
  3. หากมีข้อขัดแย้งในแบบ หรือรายการให้ปรึกษาผู้ออกแบบก่อนดำเนินการ

มาตรฐานเหล็กเสริมงานคอนกรีต บ้านเดี่ยว  3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

(ถ้าไม่ระบุในแบบ รายละเอียดเกี่ยวเหล็กเสริม และคอนกรีต ให้ถือปฏิบัติตาม “มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ฉบับที่ 1001-16 ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย)

เหล็กที่มีขนาดใหญ่กว่า 16 มม. ให้ต่อโดยวิธีเชื่อมเท่นั้น

 1. ในเสาปลอกเดี่ยว ปริมาณของเหล็กที่ต่อทาบกันจะต้องมีอัตราส่วนพื้นที่หน้าตัดเหล็ก ต่อคอนกรีตต้องไม่เกิน 0.04 ในความยาว 1.00 ไม่ว่าจะเป็นช่วงใด
 2. หน้าตัดใดๆของคาน จะมีรอยต่อชองเหล็กเสริมเกิน 25% ของจำนวนเหล็กเสริมทั้งหมดไม่ได้
 3. ระยะทาบที่กำหนดในตารางเป็นระยะต่ำสุด


linkdownload Autocad แบบ บ้าน ชั้น เดียว : บ้านชั้นเดี่ยว11×8.8

Linkdownload sketchup แบบ บ้าน ชั้น เดียว : https://mega.nz/#!mAsAlZ7a!UiEJC88NQmXXFCAzpBXfOMzY_dUm9iS6EsC7YvY4wF0

 

ฝากติดตาม page นะครับ https://www.facebook.com/NiLaYa/


Comments

comments

You may also like...