โครงการพระราชดำริ Golden place ตู้เย็นของประชาชน

 

ร้านของพ่อหลวง Golden Place ตู้เย็นของประชาชน
นับได้ว่าทุกวันนี้เราตื่นขึ้นมาพร้อมกับหลากหลายที่ได้พัฒนาไปอย่างมากมายถ้านับจากแต่ก่อน ตื่นมาเราออกไปนอกบ้านเรา เจอรถไฟฟ้า ถนนที่เดินทางไปไหนมาไหนสะดวกสบาย  มีสะพานที่เชื่อมกันทำให้รวดเร็วยิ่งขึ้น มีพืช ผัก ผลไม้ นมทางเกษตรที่ปลอดสารพิษ มีคุณภาพแถมอร่อย ซึ่งทั้งหลากทั้งปวงนี้เกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ช่วยเหลือพสกนิกรคนไทย

golden-place-12

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริช่วยเหลือทางการเกษตร โครงการในพระราชดำริที่พระองค์ท่านได้ส่งเสริมไว้มีจำนวนมาก สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลาย พระองค์ท่านทรงก่อตั้งบริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นมา เพื่อดำเนินการพัฒนาช่องทางการค้าปลีกที่เหมาะสมแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยพระราชทานนามร้านว่า “โกลเด้น เพลซ” (GOLDEN PLACE) เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ เป็นต้นมา

โครงการในพระราชดำริ Golden Place มีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ที่จะให้ร้าน “โกลเด้น เพลซ” เป็นต้นแบบ ของร้านค้าปลีกของไทยที่มีรูปแบบ และการจัดการที่เหมาะสมกับประชาชนไทย โดยให้เป็นบประโยชน์ทั้งใน ด้านผู้บริโภคที่ได้ซื้อสินค้าดี มีคุณภาพมาตรฐาน ราคายุติธรรม และด้านผู้ผลิตที่สามารถจำหน่ายสินค้าได้โดยไม่ขาดทุน

2. ร้าน “โกลเด้น เพลซ” จะเป็นแหล่งรวบรวมผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากโครงการตามพระราชดำริ โครางการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษตามมาตรฐานสากล สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าในท้องถิ่นที่มีคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตและจิตที่ผ่องใส่” สินค้าต้องมีคุณภาพต่อชีวิต สินค้ามีความหลากหลาย และราคาไม่แพง

3. เป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าปลอดภัยจากสารพิษ สินค้าโครงการตามพระราชดำริ สินค้าโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และสินค้าในโครงการอื่นๆ ที่สนับสนุนเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านต่างๆ รวมทั้งสินอุปโภคบริโภคทั่วไป โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะและตรวจสอบคุณภาพถึงแหล่งผลิต ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีให้กับเกษตรกรเพื่อผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล

4. วิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านทรงต้องการให้ “โกลเด้น เพลซ” เป็นต้นแบบและขยายสาขาได้อย่างกว้างขวางต่อไปในอนาคต

 

นอกจากนี้ยังมีสินค้าเด่นของร้าน “โกลเด้น เพลซ” 

 •          นมสด จากโครงการส่วนพระองค์จิตรลดา
 •          ปลาทับทิมสดจากฟาร์ม
 •          เนื้อสุกรและเนื้อไก่ ปลอดภัยจากสารพิษ
 •          ผัก ผลไม้ ที่ปลอดภัยจากสารพิษ มาตรฐาน CODEX
 •          ผักหวานจากโครงการส่วนพระองค์
 •          วอเตอร์เครสพันธุ์แท้ จากฝรั่งเศส
 •          ชมพู่ทองสามสี
 •          แตงโมไม่มีเมล็ด พันธุ์พลูโต
 •          ข้าวโพดหวานสองสี โกลเด้น เพลซ 
 •          ข้าวกล้อง 
 •          จมูกข้าวหอมมะลิ

 

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า โครงการ “โกลเด้น เพลซ” ตามแนวพระราชดำริดังกล่าวสามารถส่งผลต่อการ ฟื้นฟูภาวะเศรษฐกิจได้โดยต้องอาศัยระยะเวลาในการปรับตัวของภาคเกษตร และภาคธุรกิจค้าปลีก ซึ่งจะส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระยะยาวได้อีกทางหนึ่ง

เป็นพระมหากรุณาธิคุณ ต่อทุกชีวิตเป็นแบบอย่างที่นำมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนเหล่าการเกษตรกรและปวงชนชาติไทย เพื่อสร้างชุมชุนให้แข็งแรงและยังส่งเสริมสร้างเสริมให้กับชุมชนทางการเกษตรอีกด้วย

 

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 10 สาขา คือ สาขา

 1. สาขาพระราม 9

rama9     2.สาขาซีพีทาวเวอร์

cptower     3. สาขาสะพานสูง

 

saphansung

4. สาขาศิริราช 1

siriraj5. สาขาศิริราช 2

siriraj2

6. สาขาศูนย์ราชการ

government

7. สาขาหัวหิน 1 , หัวหิน 2

huahin

8. สาขาสนามเสือป่า

sanarmsuepa

9. สาขา ม. เกษตร

kasetsart

 

 

อ้างอิง : ร้าน Golden Place


Comments

comments

You may also like...