แบบอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น (4 storey commercial building) autocad files

แบบอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น (4 storey commercial building  autocad files)

แบบอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น

รายการวัสดุพื้น

 • พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 cm
 • พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องเซรามิคแบบหยาบ (พื้นห้องน้ำ) 0.20 x  0.20 cm
 • พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องเซรามิคแบบหยาบ 0.30 x 0.30 cm
 • พื้น คสล. ทำผิวขัดหยาบ

รายการวัสดุผนัง

 • ผนังก่ออิฐมอญ หรือส่วนโครงสร้าง ทำผิวฉาบปูนเรียบทาสีน้ำพลาสติก
 • ผนังก่ออิฐมอญ หรือส่วนโครงสร้าง บุกระเบื้องเซรามิค 0.20 x0.20 cm
 • ผนังก่ออิฐมอญ หรือส่วนโครงสร้าง บุไม้สำเร็จรูป
 • ผนังบุไม้ฝาสำเร็จรูปโครงเคร่าเหล็กกล่อง
 • ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น

ผังบริเวณ
รายการวัสดุผ้าเพดาน

 • ฝ้าเพดาน ยิมซั่มบอร์ดหนา 9 มม. 0.60 x 1.20 m ผิวฉาบเรียบทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
 • ฝ้าเพดาน ยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น 0.60 x 1.20 m ผิวฉาบเรียบ ทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบ
 • ฝ้าเพดาน สมาร์ทบอร์ด รุ่น เซาะร่อง 3 นิ้ว ขนาด 0.60 x 1.20 m โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี

แบบอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น

แปลน แบบอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น

รายการวัสดุบัวพื้น

พื้นภายในบิ้วไม้สังห์เคราะ ทาสีน้ำมัน

แบบอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น

แบบอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น แปลนชั้น 2

รายการประกอบแบบโดยย่อ

1.อาคารพักอาศัยสูง 3 ชั้น โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสิรมเหล็ก

2.ระดับในการก่อสร้างให้ถือระดับถนนภายนอกเดิมเป็นระดับ 0.00

3.งานพื้น เป็นพื้น คสล หล่อในที่ และเททับหน้า หนา 5 ซม วัสดุปูผิวพื้นเป็นไปตามระบุในแบบ และรายการบัวพื้นเป็นไปตามระบุในแบบ และรายการ

4.งานผนัง ผนังโดยทั้วไปก่ออิฐ วัสดุผิวผนังเป็นไปตามระบุ และรายการ

5.งานผ้าเพดาน เป็นไปตามระบุในแบบ และรายการ

6.งานหลังคา เป็น คสล ทำระบบกันซึม

7.งานประตู – หน้าต่าง อุปกรณ์ เป็นไปตามระบุในแบบ และรายการ

8.งานสี เป็นไปตามระบุในแบบ และรายการ

9.งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ เป็นไปตามระบุในแบบ และรายการ ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

10.ระบบกำจัดปลวก เป็นไปตามกรรมวิธีของผู้ผลิตภายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญ

11.ถ้าปรากฎว่าแบบหรือรายใดไม่ถูกต้อง  ผู้รับเหมาจะต้องแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบทันที เพื่อที่จะทำการแก้ไขให้ถูกต้อง ตามหลักวิชาช่าง และความสะดวกเหมาะสมเป็นหลัก

12.การก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามของวิศวกรรม และมาตรฐาน วสท.

 

แบบแปลน อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น

รูปด้า่น แบบอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น

รูปด้าน

รูปตัด แบบอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น

รูปตัด

perspective อาคารพาณิชย์

perspective 3dsmax program render by vray

3dsmax แบบอาคารพาณิชย์

3dsmax 

file 3dsmax

Linkdownload แบบอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น autocad files : https://mega.nz/#!OY8kjSKZ!8JluEQFeG-zG3Lcko3cO7FkUwrJCB3zqjuz6P8mxeMI

Linkdownload 3dsmax : https://mega.nz/#!SVdQBIxK!ITAV8-dC3rwf4Af6iLIP9AO3DRSO1PBaiCnx0SuDj38

ฝากติดตาม page นะครับ www.facebook.com/NiLaYa


Comments

comments

You may also like...