Auto cad file แบบ บ้านเรือน ไทย

แบบ บ้านเรือน ไทย

 แบบ บ้านเรือน ไทย

แปลนบ้านทรงไทยประยุค

 

 แบบ บ้านเรือน ไทย

แบบบ้านทรงไทยประยุค

รูปด้านแบบ บ้านเรือน ไทย

 

รูปด้าน แบบ บ้านเรือน ไทย

รูปด้านแบบ บ้านเรือน ไทย

รูปตัด แบบ บ้านเรือน ไทย

รูปตัดแบบ บ้านเรือน ไทย

แปลน แบบบ้านทรงไทยประยุค

ผังเฟอร์นิเจอร์

วัสดุเป็น คอนกรีตเสริมเหล็ก,ไม้เนื้อแข็ง,เหล็ก,กระเบื้องว่าว ห้องน้ำหล่อในที่ ใช้วัสดุในปัจจุบัน ที่ แข็งแรงทนทานขึ้น มีห้องน้ำในเรือน ส่วนครัวฝรั่ง ที่อาจแตกต่างออกไป จากเรือนไทยดั้งเดิม แต่แบบบ้านเรือนไทยประยุคหลังนี้ ยังคง สัดส่วน เส้นสาย ชาน องศาหลังคา ผนังเอียงเข้า แบบเรือนไทยพื้นถิ่นดั้งเดิม จึงน่าสนใจที่จะนำเป็นนี้ไปพัฒนาต่อไป
linkdowload : บ้านทรงไทย-Free

ฝากติดตาม page นะครับ แบบอาคาร กับ 3D model  : www.facebook.com/NiLaYa


Comments

comments

You may also like...