Dormitory 4 story drawing (แบบสถาปัตย์ หอพัก 4 ชั้น) auto cad files

แบบสถาปัตย์ หอพัก 4 ชั้น ชั้นละ 6 ห้อง รวมทั้งหมด จำนวน 24 ห้อง ทางเดินเดียว  เหมาะสำหรับคนที่สนใจเริ่มต้น ธุรกิจหอพัก  โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดห้องทั้งหมด 3.50 x 6.00 เมตร

ห้องน้ำขนาด 1.30 x 1.85 เมตร

ทางเดินด้านนอก 1.60 เมตร ใหญ่กว่าขนาดมาตรฐาน 10 cm

มีบันไดหลัก และ บันไดหนีไฟ

ในไฟล์มีผังระบบไฟฟ้าให้ด้วยนะครับ

แปลนหอพัก ชั้น 1

 

แปลนหอพักชั้น 2

 

แปลนหอพักชั้น 3

 

แปลนหอพักชั้น 4

รูปตัดอาคาร ครับ

 
linkdownload : 

  Auto cad files

 

ฝากติดตาม page นะครับ แบบอาคาร กับ 3D model  : www.facebook.com/NiLaYa


Comments

comments

You may also like...