Tagged: ราคาค่าก่อสร้าง

ราคากลางวัสดุก่อสร้าง 2560

ราคากลางวัสดุก่อสร้าง 2560

Post Views: 519 ราคากลางวัสดุก่อสร้าง 2560 ราคากลางวัสดุก่อสร้าง 2560 เหมาะกับใครบ้าง ได้แก่ ผู้ออกแบบ ทำให้สามารถประเมินงบประมาณ วัสดุ และ งบประมาณก่อสร้าง ได้ จากพื้นที่ สำหรับงานที่มีงบประมาณกำจัด และคุ้มค่ากับความงาม เจ้าของโครงการ การเบิกเงินจากผู้รับเหมา...

ราคาประเมินค่าก่อสร้าง ปี 2559

Post Views: 495   ราคาประมาณค่าก่อสร้าง ถือ เป็น ราคามาตรฐานเพื่อไม่ให้ ผู้ว่าจ้าง และ ผู้ปฎิบัติงาน เกิดความได้เปลี่ยน หรือเสียเปรียบกัน link download : http://nilaya-group.com/wp-content/uploads/2016/07/ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร-พ.ศ.2559.pdf