Tagged: ออกแบบตกแต่งคลินิกทันตกรรม

ออกแบบตกแต่งคลินิกทันตกรรม

Post Views: 97 ออกแบบตกแต่งคลินิกทันตกรรม อาคารพาณิช หรือตึกแถว 2 ห้อง สามารถทำให้คลินิกทำฟันได้อย่างไร มี 3 ห้องตรวจ 1 ห้องเอ็กเรย์ และ จุดต้อนรับลูกค้า ออกแบบให้ดู คลีน สะอาด วัสดุต้องใช้...