Tagged: แบบก่อสร้าง

แบบ สถาปัตย์ Auto cad โกดัง 18×16 เมตร

Post Views: 1,445 รูปด้าน โกดัง แปลน โกดัง สำหรับใครที่กำลังจะสร้างโรงงาน ด้วยโครงสร้างเหล็ก หลังคา เมทรัลชีส แบบนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็น กรณี ศึกษา สามารถนำไป ขออนุญาตก่อสร้าง และก่อสร้างได้จริง กว้าง 18 เมตร...