Tagged: แบบสถาปัตย์ ร้านอาหาร 2 ชั้น

แบบสถาปัตย์ ร้านอาหาร 2 ชั้น โครงสร้าง H-beam files Auto cad

Post Views: 1,473 แบบสถาปัตย์ ร้านอาหาร โครงสร้าง H-beam files Auto cad  รายการประกอบแบบ   + 0.00 แสดงระดับถนนหน้าโครงสร้าง และระดับพื้นดินบริเวณที่ก่อสร้างอาคาร + 0.25 ระดับพื้นชานหน้าโครงการ +...