Tagged: แบบหอพัก 4 ชั้น

Dormitory 4 story drawing (แบบสถาปัตย์ หอพัก 4 ชั้น) auto cad files

Post Views: 1,277 แบบสถาปัตย์ หอพัก 4 ชั้น ชั้นละ 6 ห้อง รวมทั้งหมด จำนวน 24 ห้อง ทางเดินเดียว  เหมาะสำหรับคนที่สนใจเริ่มต้น ธุรกิจหอพัก  โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดห้องทั้งหมด 3.50...