Tagged: ไฟล์แบบบบ้านชั้นเดียว

แบบบ้านชั้นเดียว auto cad file แบบบ้านชั้นเดียว คสล. เล่นระดับ (free !!)

Post Views: 3,302 แบบบ้านชั้นเดียว บ้านชั้นเดียว ยกพื้น 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ห้องนั่งเล่นใหญ่มาก เหมาะกับภูมิอากาศแบบ ร้อนชื้น ของประเทศไทย ที่ยกพื้นเพื่อป้องกันความชื้นจากชั้นดิน ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ดีมากๆ บ้านที่ไม่ยกพื้น จะมีกลิ่นอัพ และมีเชื้อราได้ง่ายมากๆ ส่งผลให้คนเป็นโรคได้ง่ายอีกด้วย...